LA JAPONITZACIÓ DEL PACÍFIC: PROCESSOS I IDENTITATS EN UN ÀMBIT COLONIAL : MANXÚRIA

“Si no construïm una línia ferroviària alternativa a la d’aquests dos països, no serem capaços de salvar-nos de la desgràcia. Com en el cos humà – si es tallen les venes; els membres i el tronc existeixen en va, ja que no hi ha cap manera de fer-los viure”

Xi Liang, oficial de la dinastia Qing (Summers, 2012:49)

image

Malgrat que inicialment les operacions militars japoneses a l’Àsia Oriental foren marcades per la ràpida repressió de qualsevol resistència, la veritat és que les ofensives militars a gran escala van ser una opció molt cara i poc atractiva per Tòquio. Com en gairebé la majoria dels règims colonials a l’antiguitat, els japonesos confiaven que els líders locals actuessin com a titelles en la coordinació de l’administració local (Reed, 2003:2). En aquest artícle veurem com Manxúria va ser el exponent més gran en l’àmbit de l’imperialisme japonès quant a control de les autoritats locals i manipulació de les llibertats ètniques.

Leer más »

Anuncios